Jesenná rovnodennosť

22.9. alebo 23.9.

Na jesennú rovnodennosť sú deň a noc rovnako dlhé. Je to obdobie zberu úrody, kedy sme veľmi napojení na zem a získavame z nej dary. Vykopávame zemiaky, zbierame tekvice, kapustu, jablká a všetky ostatné plody. Je to obdobie hojnosti a obdobie zrátania. Teraz už je jasné, či sa toho vypestovalo dosť, aby boli zásoby na celú zimu.

Rituálom na jesennú rovnodennosť vyjadrujeme vďačnosť za úrodu, za hojnosť a tiež vyjadrujeme pokoru. Uvedomujeme si, či sa nám podarilo vypestovať všetko, čo sme zasiali. Obzeráme sa za uplynulým obdobím a reflektujeme ho a tiež sa dívame do budúcna, dávame si zámer, ako by sme chceli prežiť nadchádzajúce obdobie.

Sypanie bylinnej mandaly -symbol pominuteľnosti na jesennú rovnodennosť
Oslava hojnosti z vlastnej záhrady