Dožinky

1.8.

Dožinky sú obdobím žatvy. Je to obdobie, kedy dozrelo obilie a bolo treba ho pozbierať. Je to obdobie zrátania. Pokiaľ bola úroda hojná, bude z čoho piecť chleba po celý rok. Klasy sa často kosili kosákmi, pretože kosy by mohli
zrná pozrážať. Klasy sa potom viazali do snopov, sušili a mlátili. Zrnká sa museli z klásku nejakým spôsobom dostať a tak sa používali buď cepy alebo dobytok, ktorý dupal po klasoch a tak sa oddelili zrnká.

Po žatve upiekla gazdiná prvý chlieb a pripravila sa hostina pre všetkých. Zo všetkých druhov obilia uvili ženy dožinkový veniec a ozdobili kvietkami a stužkami. Veniec znova predstavuje kolobeh života, kolo roka. Vešal sa na stodolu alebo nad vchod do domu na znak, že v tomto dome sa už žatva skončila.