Májové ladenie

Noc z 30.4 na 1.5

Týmto sviatkom začína máj lásky čas. Je to obdobie, kedy všetko v prírode pučí, kvitne, pári sa alebo sa rodia mladé. Proste celá energia prírody žije v prepojovaní samčej a samičej resp. mužskej a ženskej energie.

Stavanie Mája je rituál, ktorý manifestuje toto prepojenie. Dlhý zelený strom predstavuje mužský lingam a veniec je symbol ženstva. Ženy ozdobia veniec stužkami a vložia do nich ženskú energiu. Muži zatiaľ vyhĺbia jamu. Potom muži pripravia Máj a ženy obradne navlečú ozdobený veniec na Máj. Muži ho za spevu piesní obradne vztýčia. Dlhé stužky sa omotávajú v dvoch protichodných smeroch, aby sa ľudia, čo najviac prepájali a stretávali. Nasleduje oslava pri ohni, tanec, spev a pohostenie.