Rozlúčkový rituál s domácim zvieratkom

Ak vám umrelo domáce zvieratko je zvlášť pre deti dôležité, rozlúčiť sa s ním. Môžete mu zapáliť sviečku, nájsť fotografie s ním a rozprávať o tom , čo mal rád čo všetko ste s ním zažili. Ak prídu slzy, nepopierajte ich, nechajte nech táto rituálna slaná voda omyje bolesti vašich detí a odplaví ich. Zapáľte si vonnú tyčinku, nech dym z nej odnesie dušu vášho miláčika do neba. Rada vás budem takýmto rituálom sprevádzať.