Rozlúčkový rituál so zosnulým

Smrť je v našej spoločnosti  stále tabuizovaná téma. Často ju chápeme ako nespravodlivosť, ako niečo, čo sa nemalo stať. Ale stalo sa. Rozlúčkový rituál dáva pozostalým možnosť vedome sa rozlúčiť so svojím blízkym. Obrad sa môže konať v rámci pohrebu a teda pri tele pozostalého, ale môže prebehnúť aj následne po pohrebe, ak blízki cítia, že zosnulý neodišiel, nepustili ho, neodkázali sa zmieriť s jeho odchodom alebo neveria, že sa už nikdy nevráti.

Tento obrad dáva pozostalým možnosť odpútať sa, pretrhnúť energetické puto, v bezpečnom kruhu blízkych vyroniť slzy smútky a nepotláčať svoje emócie, ale prečistiť ich. Je to príležitosť povedať si, čo pre nás zosnulý znamenal, čo sme s ním zažili, čo sme na ňom obdivovali a čo tu po ňom zostane aj po jeho odchode. Lúčime sa s jeho dušou a odprevádzame ju na druhý breh.