Svadobný rituál

Svadba je čas, kedy sa zo slobodného človeka stáva ženatý či vydatá. Hovoríme teda o zmene stavu a to nielen na materiálnej úrovni ale aj energetickej úrovni. Nejde len o manželstvo partnerov, ale zároveň sa obaja stávajú aj súčasťou rodiny partnera, teda vstupujú do iného systému a tým ho priamo ovplyvňujú. Vytvára sa nové energetické puto a z tohto dôvodu je dobré vstupovať do novej oblasti vedome a so zámerom šťastného spolunažívania.

Rituál svadby dáva možnosť uctiť si svojich rodičov a poprosiť o odpustenie a o dovolenie vstúpiť do manželstva. Tento akt má veľký význam, pretože i rodičia potrebujú rituál k tomu, aby si uvedomili, že ich energetické puto s dieťaťom slabne, aby mohlo zosilnieť puto s partnerom. Tento akt je potrebný pre ďalšie spolunažívanie mladomanželov, aby sa im rodičia nemiešali do ich spoločného života.Taktiež je možné rozlúčiť sa so starými láskami. V minulosti sa to tak robievalo bežne a v dnešnej dobe to má tiež svoje opodstatnenie. Ľudia uzatvárajú manželstvá v neskoršom veku, takže sa dá predpokladať, že do svadby nevstupujú s prvým partnerom.
Najkrajšou súčasťou svadobného rituálu je samozrejme vyslovenie  vlastného sľubu partnerovi. Rodina a všetci hostia sú svedkami svadby a radi sa zapoja do obradu svojimi prianiami.
Na znak spojenia symbolicky zväzujeme ruky, alebo si manželia vymenia prstene. U ženy je najväčším symbolom zmeny stavu prijatie mena svojho muža.

Svadobný rituál je možné urobiť aj ako obnovu sľubu po niekoľkých rokoch spolunažívania.