Rozlúčkový rituál s nenarodeným dieťatkom

Ak ste z akéhokoľvek dôvodu prišli o svoje bábätko, ktoré ste nosili vo svojom lone, je to pre vás veľká strata. Možno sa cítite prázdna, opustená, neplnohodnotná, bez energie a niekde v hĺbke svojho vnútra cítite potrebu sa rozlúčiť.  Či už ste prišli o bábätko po samovoľnom potrate či po interrupcii, prechádzate veľkou skúškou, ktorú pravdepodobne sprevádzajú pocity prázdnoty a vyčítavé otázky. V rozlúčkovom rituály máte možnosť vypovedať a vyplakať svoje bolesti, porozprávať svoj príbeh tehotenstva v nežnom kruhu naslúchajúcich žien. Môžete dať svojmu dieťatku meno a uznať ho ako právoplatného člena vašej rodiny, i keď sa nenarodilo. Vaše lono dostane požehnanie, pretože z vás robí ženu. Tento rituál pomáha ženám odprevadiť dušičku dieťatka do náruče vše objímajúcej lásky a dáva ženám silu žiť ďalej plnohodnotný život.